فرصت های همکاری موسسه مهر ماندگار

ما در مهر ماندگار از هر کمکی استقبال میکنیم . مخصوصا اگر در زمینه آموزش باشد . چون یکی از اصلی ترین نیازهای خانواده های تحت پوشش و همینطور مردم روستای جنگارک نیاز به یادگیری است . هر فردی که توانایی در زمینه های آموزشی مثل دروس دبستان و متوسطه ، پیش دانشگاهی ، مهارت های فنی و حرفه ای ، ورزش ، هنر ، کامپیوتر ، زبان های خارجی ، فنی و … داشته باشد ، ما منتظر ورودش هستیم تا بتونیم کارهای بزرگ بکنیم . ولی یادتون باشه مهمترین دلیل موفقیت یک نیروی داوطلب استمرار و تمرکز در حرفه و دانشی است که از آن برخوردار است