مرحوم حاج سید محرم ناصری

کار و تلاش فراوان، رأفت دل، وفاداری و مهربانی از خصوصیات بارز و مثال زدنیِ ایشان بود. شاید بتوان نقشۀ راه زندگی ایشان را اینگونه ترسیم نمود که زندگی بهتر برای خانواده و آبادانی و توسعۀ بیشتر برای زادگاهش جاسب. این همه عشق و علاقه به زادگاه را کمتر در کسی میتوان یافت. به یقین می توانم بگویم الگوی او برادرش بود و به همین دلیل هم بود که کمر همت به مشارکت، همکاری، و همراهی با او بست. این در تلاش هایی که در جهت توسعۀ خدمت رسانی، آبادانی، و خیرخواهی که از خود نشان دادند و اثرات مثبت و جاودانه ای که به یادگار گذاردند کاملاً نمایان است. در طول حیات هیچگاه از خدمت به محرومین و خانواده های نیازمند فروگذار نکرد و همیشه در عین زندگی مرفه خانوادۀ خود، در اندیشۀ تأمین نیازهای بستگان و همشهریانش بود.
حاج سید محرم ناصری پس طی یک دورۀ طولانی بیماری، در بیستم و نهم بهمن ماه سال ۱۳۹۲ و در سن هشتاد سالگی دار فانی را وداع گفت. فرزندان ایشان که ادامه دهندۀ راه و منش ایشان می باشند در تلاشند تا فرهنگ انجام کار خیر را در جامعه ترویج دهند و یاد و نام پدر بزرگوار خود را زنده نگهدارند.

اعضای هیئت امنا و مدیره

چارت سازمانی

هیئت امنا

بازرسان قانونی و مستقل

هیئت مدیره

مدیرعامل

مشاوران حقوقی برنامه ریزی و توسعه

معاونت پشتیبانی

معاونت اداری و مالی

معاونت اجرایی و مددکاری

معاونت توسعه و تعالی

معاونت فرهنگی

مالی و حسابداری

منابع انسانی

روابط عمومی

فناوری اطلاعات

خرید

حمل و نقل

تحقیق و شناسایی

مددکاری

تحقیق و توسعه

مدیریت و کنترل پروژه ها

کتابخانه عمومی واران

معرفی همراهان موسسه مهر ماندگار