ارزاق

علاوه بر ارائه ارزاق ماهیانه با ترکیبی از کالاهای مشخص و متناسب با تعداد اعضای خانواده و بودجه در نظر گرفته شده برای هر خانواده، کالاهای مناسبتی برای مصرف در ایام عید و ماه رمضان نیز، در اختیار خانواده های نیازمند قرار داده می شود.